Νέο τραγούδι από τους Φέρ’ το Φόκο, μια μπάντα με δικό της πρωτότυπο υλικό, ξεχωριστή μουσική ταυτότητα και ιδιαίτερη στιχουργική φωνή.

Ο “Ξεκουρδιστής” αποτελεί ένα τραγούδι χαρακτηριστικό του ύφους της μπάντας και η κυκλοφορία του σηματοδοτεί την απαρχή ενός κύκλου τραγουδιών.

Η επαναστατικότητα της εσώτερης φωνής μας, η ανάγκη να σπάσουν οι στερεοτυπικές δομές, η ορμή ενός ξεκουρδίσματος ως προϋπόθεση για μια νέα αρχή, όλα αυτά διαμορφώνουν την θεματική ατμόσφαιρα του κομματιού.

Ο Ξεκουρδιστής μας καλεί σε ανυπακοή απέναντι σε ό,τι μας κουρδίζει μονοσήμαντα ή αλλιώς…
«και μου λέει Ξεκουρδίσου, παρ’ το όλο απ’ την αρχή